Alex Jafarzadeh – Fånga mig (Premiär)

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Ni har alla sett Alex Jafarzadeh i flera olika sammanhang.
Han har nämligen dansat tillsammans med artister som Eric Saade , Danny Saucedo , Anton Ewald och Oscar Zia . Främst är det under Melodifestivalen vi sett honom på scenen, men han har även jobbat hårt som koreograf vid sidan om scenen.
Under alla år har dock Alex haft en dröm, en dröm att få stå framme vid mikrofonen och sjunga som artisterna han själv hjälpt under åren.
”Ja, jag har alltid velat sjunga. När jag var liten var jag alltid imponerad av mina två fastrar som fick sjunga på bröllop, och kände att jag skulle också vilja göra det.”
När Alex kom till Sverige från Iran som 14-åring kunde han äntligen börja bygga på sin dröm.
I hemlandet var det inte helt acceptabelt att sjunga och dansa, men här blev han snabbt uppmuntrad efter att ha dansat till Michael Jacksons Billie Jean på en fest.
Han började på dansgymnasium och blev otroligt imponerad av sina duktiga lärare, att det fick honom att satsa mer på koreografi och forma andra dansare, samtidigt som han såg det som en möjlighet att arbeta mot att själv kunna bli en artist.
”Det var 2009 som jag fick kontakt med Eric Saade och började dansa tillsammans med honom. Vårt första jobb tillsammans var Manboy -numret för Melodifestivalen.
Efter det har jag gjort allt med Saade i form av konserter och framträdanden.”
De båda vännerna är även delägare i Scandinavian Dance Academy där Alex undervisar i dans.

Nu är det som sagt dags för Alex att ställa sig vid mikrofonen och släppa sin första singel.
Det gör han med den riktigt sköna klubblåten Fånga mig .
Låten är skriven av Dimitrios Stassos , Fernando Fuentes , Simon Johansson och Anton Ewald .
”Jag hade inget med själva skrivandet av låten att göra, men jag bad Simon som är en bra textförfattare att skriva texten på svenska. 
I framtiden kommer jag troligen släppa låtar på både engelska och persiska. Men just nu känns det bra att köra på svenska.”
Själv tror jag att det är en riktigt bra väg att gå. Många dansanta poplåtar med ett klubbigt sound är ju oftast skriva på engelska, vilket gör denna mer eller mindre unik i sitt slag.
Att sedan Fånga mig är som klippt och skuren att släppas nu på sommaren gör ju att möjligheterna att den kommer bli en hit ännu större.

Fånga mig släpps i morgon, men redan i kväll kan ni lyssna på den här på Being Blogged.
Hoppas ni kommer att gilla den och välkomna Alex till topplistorna.

Great-Britain-Flag-great-britain-13511748-1920-1200
You all have seen Alex Jafarzadeh in different occasions.
Alex has danced with the likes of Eric Saade , Danny Saucedo , Anton Ewald and Oscar Zia . It is primarily during the Melodifestival we have seen him on stage, but he has also been working hard as a choreographer at the side of the stage.
Over the years, however, Alex had a dream, a dream to stand in front of the microphone and sing like the artists he has helped over the years.
“Yes, I’ve always wanted to sing. When I was little I was always impressed by my two aunts who got to sing at weddings, and felt I’d also like to do it.”
When Alex came to Sweden from Iran at age 14, he could finally start the construction of his dream.
In his native country, it was not quite acceptable to sing and dance. But here he was quickly encouraged after he had been dancing to Michael Jackson ‘s Billie Jean at a party.
He began to dance school and was incredibly impressed by their talented teachers, that it made him focus more on choreography and shape other dancers. He also saw it as an opportunity to be able to become an artist himself one day.
“It was in 2009 that I met Eric Saade and began to dance together with him. Our first job together was to dance at the Manboy number for the Melodifestivalen.
After that I have done everything with Saade when it comes to concerts and performances.”
The two friends is also a partner in the Scandinavian Dance Academy where Alex teaches dance.

Now it’s time for Alex to stand at the microphone and release his first single.
He does this with the truly awesome club song Fånga mig (Catch Me ).
The song was written by Dimitrios Stassos , Fernando Fuentes , Simon Johansson and Anton Ewald .
“I had nothing to do with the actual writing of the song, but I asked Simon who is a good lyricist to write the lyrics in Swedish. In the future I will probably record songs in both English and Persian. But right now it feels good to do it in Swedish.”
Personally, I believe it’s a really good way to go. Many dance-pop songs with a club sound are usually sung in English, which makes this more or less unique of its kind.
The fact that Fånga mig is a perfect single for the Summer will probably boost the song’s chart potentials even more.

The single is released tomorrow, but you can listen to it here at Being Blogged this evening.
Hope you will like it, and welcome Alex to the pop charts.

Alex @
Facebook
InstragramSom läsare och artist får du ut mer av Popmuzik som Patreon-medlem!

Bli Patreon-medlem

Bjud på en kaffeBjud på en kopp kaffe?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Share.

1 kommentar