Patreon & Popmuzik

Hej.

Jag använder Submithub för att ta emot musiktips till bloggen.
Det gör att jag får alla musiktips på ett och samma ställe och jag har koll på när din musik släpps. De som skickar in musik via Submithub stöttar också bloggen ekonomiskt så jag kan fortsätta skriva om musik dagligen.

Jag vet också att det finns de som inte vill använda Submithub av olika anledningar, men ändå gärna vill synas i bloggen. För den som inte vill använda Submithub för detta har jag tänkt ut ett annat sätt att bidra för tiden som jag lägger ner på att gå igenom din musik. Det är att du kan stötta bloggen via Patreon. Här har jag lagt upp tre nivåer på Patreon:

3$ – Skicka in upp till två låtar per månad.
6$ – Skicka in upp till fem låtar per månad eller ett album. 
9$ – Skicka in upp till åtta låtar per månad eller två album, eller tre låtar och ett album. 

Jag har koll på de som använder Patreon via e-mailadresserna på deras sida. Men skriv gärna med att det är ett Patreon-inskick, samt såklart vilken mailadress du använt för Patreon.

Även här – likt Submithub – är det tiden att gå igenom musiken samt att återkoppla som man betalar för. Det är inte garanterat att det skrivs om låten eller albumet. Men du får reda på om det bli ett inlägg om din musik eller ej, samt att du stöttar bloggens arbete att bli en stark plattform för musiker att synas på. 
Du kan när du vill avbryta ditt Patreon-stöd via deras hemsida.

Tack så mycket.

In English:

I use Submithub to receive music submissions for the blog.
That means I get all the submissions in one place and it helps me keeping track when your music is released. Those who submit music via Submithub also support the blog financially so I can continue to write about music on a daily basis.

I also know that there are those who do not want to use Submithub for various reasons, but still want to be seen in the blog. For those who do not want to use Submithub for this, I have now made another possibility to contribute to the time I spend on reviewing your music. You can now support the blog through Patreon.
I have posted three levels on Patreon:

$ 3 – Submit up to two songs each month.
$ 6 – Submit up to five songs each month or an album.
$ 9 – Submit up to eight songs each month or two albums, or three songs and one album.

I keep track of those who use Patreon through the email addresses on their site. But please write that it is a Patreon submission, and of course what email address you used for Patreon.

Here – like Submithub – it’s the time to go through the music as well as giving feedback that you pay for. It is not guaranteed that the song or album will be reviewed. But you know if there will be a post about your music or not, and you support my work in building a strong platform for artists to use for their music. 
You can whenever you like stop your support through Patreon on their page.

Thank you.