Biorn quartet – Valand

Valand Vasagatan 41, Göteborg

Äntligen har Björn Almgren efter 25 år som musiker bildat en egen kvartett och släppt ett album med egen skriven musik. Bredden är stor i de sammanhang han tidigare hörts,

Jonathan Johansson – Pustervik

Pustervik Järntorgsgatan 12, Göteborg

En av våra främsta är tillbaka. En av våra främsta när kommer till att förena tänkvärt allvar med sprittande lekfullhet, noga genomarbetade pretentioner med spontan hänryckning, samtidsbetraktelser med självgranskande introspektion