Playhouse Parallel Activity – Valand

Valand Vasagatan 41, Göteborg

Starka kompositioner och expressiva improvisationer som lever i skön symbios. Göteborgsbaserade Parallel Activity består av fyra mycket starka musikaliska röster med tunga och varierande bakgrunder. Tillsammans skapar de en kreativ,